ul. Jedności N. 91/33
50-301 Wrocław
tel.: 71 3227442
fax: 71 3227441

kontaktní formulář

Formuláře ke stažení

Formát DOC

Formát PDF

Obchodní podminky pro gabloty.net

ART. 1. Základní ustanovení.

Objednání zboží představuje souhlas s obchodníma podmínkama společnosti. Další zjištění týkající se smlouvy a případné změny v podmínkách vyžadujou písemný souhlas prodávajícího.

Art. 2. Objednávka.

Prodávající - společnost Neti-INVEST Sp. z o. o. - Oddělení GABLOTY.NET realizuje pouze písemně objednávky (dopis, fax, e-mail). Písemné objednávky jsou závazné. Zřeknutí se odpovědnosti s uzavření nákupní smlouvy na jinou osobu/osoby je možné pouze se souhlasem prodávajícího.

Kupujicí ma nárok na změnu objednávky pouze v případě, že nesůstála ješte vyřízena a odeslaná na uvedenou adresu. Žádost o změnu objednávky by měla být učiněna písemně a doručena před odesláním objednaného zboží. V případě změna objednávky Prodavájící ma nárok na učtování manipulačních poplatku a stnovení nového termínu dodání. Kupujący mohou zříci všech nebo části kontraktu ze strany prodávajícího předchozího písemného souhlasu prodávajícího

Art. 3. Doba dodání zboží a spůsob dopravy.

 

Objednané zboží je dodávané na riziko kupujícího.
Společnost Neti-INVEST Sp. z o.o. - Oddělení GABLOTY.NET pokryva náklady na dopravu podle podmínek stávajících ceníků. Informace týkající se dodací lhůty jsou obecně nezávazné. Objednávky jsou prováděny v pořadí přijatych objednávek a dostupnost produktů ve skladu. Prodávající může realizovat zakázku jako celek nebo zčásti, pokud je to možné.
Prodávající není odpovědný za zpoždění dodávek, za škody způsobené během přepravy zboži. Nároky na náhradu škody z důvodu jakékoliv selhání či zpoždění dodávky jsou vyloučeny. Kupující také nemůže odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení dodání.

Příjemce zboži je povinný zajístít vykládání zboží z vozidla a další čiností spojené s montáži a transportem na misto určení (přenášení do kanceláře, skladu, atd.)
Doporučuje se zkontrolovat zboží při dodání. Pokud nalezněte jakékoli známky poškození způsobené při dodání, úveďte tuto skutečnost v "dodacím listu" v době převzetí zboží. V případě objevení škod způsobených pří přepravě kontaktujte společnost Neti-INVEST Sp. z o.o do š pracovních dnů ode dne doručení zboži.
Zůstane-li tato lhůta překročená kupujicí ztrací nárok na náhradu vzniklé škody.

 

Art. 4. Odstoupení od nákupu, vrácení zboží.

Pokud se Kupující rozhodne vrátit zakoupené zboží z důvodů udělání chyby pří objednávce, pokrýva náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající vyhrazuje si právo účtovat manipulační poplatky a náklady spojene s vrácením objednávky. Vrácení zboží je možne pouze na základě souhlasu prodávajícího. Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zboží výrobene na zakázku. Vrácené zboží nesmí být použité ,musí být vrácené v originálním balení a to do 14 dnů ode dne doručení objednáného výrobku.
Náklady spojené s vrácením zboží budou účtovány Kupujícímu.

Art. 5. Platnosti.

Po objednání zboží kupující obdrží potvrzení objednávky, což je informace o přijetí objednávky, která obsahuje aktuální ceny objednaného výrobku.
Všechny ceny jsou netto což znamená že nezahrnují DPH. Společnost Neti-INVEST Sp. z o. o. - GABLOTY.NET si vyhrazuje právo na změnu cen, a také určení předplaty a zkrácení termínu zplatnosti.Z pravidla vystavené faktury mají 14 denní splatnost, počínaje od data vystavení faktury. Vyhrazujeme si právo účtovat zálohu ve výši 50% z hodnoty objednávky (včetně DPH) u nových zákazníku objednávájicích poprvé zboži z naši nabídky. V případě prodlení splatností budou kupujícímu účtovány úroky dle platných zákoníku. V případě prodlení se placením, další objednávka bude dodána až po úhradě stavajicího dluhu.

Prodávající je jediním vlastnikem zboží prodaného Kupujícímu až do úplného ujíštění platnosti za zboží.

Art. 6 Záruka a reklamace.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku začínající dnem prodeje zboží.
Záruční doba je 12 měsíců a případné porušení (jako je například rozšíření záruční doby) z tohoto pravidla jsou označeny v popisu produktu. Záruka se vztahuje pouze na výměnu zboží s vadama vzniklýma v procesu produkce. Vadné zboží musí být v první řadě ohlášeno záručnímu servisu, který se nachází ve Wroclawiu.
ul.. Bardzka 60
Wroclaw 50 - 517.

Art. 7 Změny.

 

V procesu neustálého zdokonalování produktu, Prodávající si vyhrazuje právo změnit specifikace produktů a informaci obsažených v katalozích.

 

Art. 8 Ochraná intelektuální vlastností.

Všechný fotografie, grafy, technické informace a ceny zboží publikováne v katalozích a dalších dokumentech, jsou publikovány pouze pro informační účely, a jejích další publikace a distribuce je zakázaná.

Kopiování celku nebo částí textů obsažených v katalozích a na webových stránkách a jejich zveřejňování v jakékoliv formě, je zakázáno.

Publikace, úpravy, kopírování nebo zveřejňování obsahu pro účely dalšího prodeje, v části nebo celku je zakázáno. Je zakázáno poskýtování linků k webovým stránkám bez předchozího souhlasu majítele www.gabloty.net Neti-INVEST Sp. z o.o. - GABLOTY.NET


Art. 9 Ostatní.

Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím které nezůstanou vyřešený mimosoudní cestou, budou řešený soudama určenýma pro město Wrocław.

Wszelkie prawa zastrzeżone GABLOTY.NET © 2008
Materiały opublikowane na stronie chronione są prawem autorskim.

wykonanie: EBweb.pl